Sala de sport

teren de sportteren de sportteren de sport

:

Studenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" sunt încurajaţi să practice sport, atât la nivel de amatori, cât şi la nivel de performanţă. Pe parcursul anului universitar au posibilitatea să participe la diferite competiţii interne sau interuniversitare la sporturi individuale sau de echipă.

Studenții au la dispoziție o sală de sport modernă, un teren sintetic de minifotbal şi un teren multifuncțional (terenuri de minifotbal, baschet și tenis) , localizate în complexul de pe str. L. Pasteur nr. 6.

Students of the “Iuliu Hatieganu” University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca are encouraged to practice sports, at both amateur and performance level. During the academic year, they have the opportunity to take part in various domestic or inter-university competitions organized for individual or team sports.

Students have at their disposal a modern gymnasium, a mini football pitch and a multipurpose field (for mini-football, basketball and tennis), located in the complex on 6, L. Pasteur Street.

Les étudiants de l'Université de Médecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu" sont encouragés à pratiquer le sport, en tant qu’amateurs, mais aussi au niveau professionnel. Durant l'année académique, ils ont la possibilité de participer aux diverses compétitions nationales ou inter-universitaires dans les sports individuels ou par équipes.

L’université met a la disposition des étudiants une salle de sport moderne, un mini-terrain de football et un terrain synthétique polyvalent (tennis football, basket-ball et tennis), situés dans le complexe de la rue L. Pasteur, no. 6.

Address:

Str. Pasteur Nr.6

Phone:

0264-450314